Zakończone postępowania

Części 1-25 z 59  pokazuj  pozycji

FGZ.270.82.2018 Długoterminowy najem pojazdów samochodowych Publiczny Długoterminowy najem pojazdów samochodowych 2019-01-16 10:00 2019-03-12 14:02 Środki transportu
ADR.270.35.2019 Zakup telefonów komórkowych Publiczny Zakup telefonów komórkowych 2019-03-08 10:00 2019-06-26 19:27 Telekomunikacja i IT
FGZ.270.22.2019 Usługa weryfikacji wniosków o płatność Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej Usługa weryfikacji wniosków o płatność 2019-02-05 10:00 2019-05-11 11:47 Usługi finansowe
FGZ.270.6.2019 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń obiektów Ministerstwa Zdrowia Publiczny Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń obiektów Ministerstwa Zdrowia 2019-02-22 10:00 -- Usługi sprzątania
FGZ.270.47.2018 Opracowanie artykułów sponsorowanych wraz z ich publikacją Publiczny Opracowanie artykułów sponsorowanych wraz z ich publikacją 2019-01-22 10:00 -- Usługi poligraficzne
ADR.270.172.2019 Usługa serwisowa i eksploatacyjna urządzeń drukujących w Ministerstwie Zdrowia Publiczny Usługa serwisowa i eksploatacyjna urządzeń drukujących w Ministerstwie Zdrowia 2019-06-04 10:00 2019-09-17 12:53 Utrzymanie i serwis
ADR.270.166.2019 Przeprowadzenie kontroli i wizyt monitoringowych w ramach POWER Publiczny Przeprowadzenie kontroli i wizyt monitoringowych w ramach POWER 2019-06-25 10:00 -- Audyt i controlling
ADR.270.189.2019 Wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena jakości wsparcia z EFS w obszarze kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych” Publiczny Wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena jakości wsparcia z EFS w obszarze kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych” 2019-08-20 11:00 2019-09-26 11:29 Usługi badawcze rynku i rozwojowe
ADR.270.280.2019 Usługa wyżywienia oraz stenotypii w trakcie XXII KS i spotkania grupy roboczej EFSI Usługi społeczne Usługa wyżywienia oraz stenotypii w trakcie XXII KS i spotkania grupy roboczej EFSI 2019-08-28 10:00 2019-09-18 14:25 Usługi cateringowe
ADR.270.256.2019/I Usługa cateringowa Usługi społeczne Usługa cateringowa 2019-08-13 10:00 2019-09-20 08:39 Produkty spożywcze
ADR.270.289.2019 Usługa hotelarska, gastronomiczna i transportowa Usługi społeczne Usługa hotelarska, gastronomiczna i transportowa 2019-08-28 12:00 2019-09-26 09:03 Usługi cateringowe
ADR.270.190.2019 EWALUACJA EX POST PROJEKTÓW PO WER DOTYCZĄCYCH TWORZENIA I PROWADZENIA DZIENNYCH DOMÓW OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM) Publiczny EWALUACJA EX POST PROJEKTÓW PO WER DOTYCZĄCYCH TWORZENIA I PROWADZENIA DZIENNYCH DOMÓW OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM) 2019-08-20 10:00 2019-09-26 11:34 Usługi badawcze rynku i rozwojowe
ADR.270.238.2019 Zakup czasu reklamowego Publiczny Zakup czasu reklamowego 2019-08-22 10:00 -- Marketing, reklama i PR
ADR.270.352.2019 Usługa ochrony osób i mienia Usługi społeczne Usługa ochrony osób i mienia 2019-10-04 10:00 2019-10-31 07:16 Ochrona
ADR.270.354.2019 Zapewnienie, opracowanie i publikacja tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych w mediach Publiczny Zapewnienie, opracowanie i publikacja tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych w mediach 2019-10-22 10:00 2019-11-29 09:17 Usługi marketingowe i PR
ADR.270.388.2019 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej CCTV w budynkach Ministerstwa Zdrowia w lokalizacji Miodowa15, Długa 38/40, Nowogrodzka 11. Publiczny Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej CCTV w budynkach Ministerstwa Zdrowia w lokalizacji Miodowa15, Długa 38/40, Nowogrodzka 11. 2019-10-23 11:00 2020-01-10 09:59 Infrastruktura RTV i usługi nadawcze
ADR.270.195.2019/I Archwizacja dokumentacji Usługi społeczne Archwizacja dokumentacji 2019-07-11 10:00 2019-11-05 14:09 Organizacja dokumentów i artykułów biurowych
ADR.270.305.2019 Przeprowadzenie kontroli dotyczących prawidłowości udzielania zamówień publicznych w świetle przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej oraz umów/ decyzji / porozumień w sprawie realizacji projektów Publiczny Przeprowadzenie kontroli dotyczących prawidłowości udzielania zamówień publicznych w świetle przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej oraz umów/ decyzji / porozumień w sprawie realizacji projektów 2019-11-13 11:00 2020-01-10 09:58 Usługi prawne
ADR.270.484.2019 Usługi kurierskie Usługi społeczne Usługi kurierskie 2019-12-13 10:00 2020-01-10 08:35 Usługi kurierskie i pocztowe
ADR.270.433.2019_I Usługi pocztowe Usługi społeczne Usługi pocztowe 2019-12-06 10:00 2020-01-10 09:49 Usługi kurierskie i pocztowe
ADR.270.195.2019/II Archiwizacja dokumnetacji Usługi społeczne Archiwizacja dokumnetacji 2019-11-13 12:00 2020-01-10 09:53 Organizacja dokumentów i artykułów biurowych
ADR.270.546.2019 Opracowanie projektu standardów akredytacyjnych Publiczny Opracowanie projektu standardów akredytacyjnych 2020-01-10 10:00 -- Usługi doradcze
ADR.270.423.2019 Tłumaczenia pisemne i ustne dla potrzeb Ministerstwa Zdrowia Publiczny Tłumaczenia pisemne i ustne dla potrzeb Ministerstwa Zdrowia 2020-02-04 10:00 -- Tłumaczenia
ADR.250.51.2020 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń obiektów Ministerstwa Zdrowia Publiczny Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń obiektów Ministerstwa Zdrowia 2020-03-03 10:00 2020-04-08 12:12 --
ADR.250.95.2020 Zakup oprogramowania Publiczny Zakup oprogramowania 2020-04-17 10:00 2020-11-02 16:14 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa