Lista postępowań

Części 1-25 z 75  pokazuj  pozycji

Kategoria
ADR.250.337.2020 Dostarczenie i wdrożenie rozwiązania typu SMG (Security Mail Gateway) Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-28 2020-11-05 09:00 --
ADR.250.290.2020 usługa archiwizacji dokumentów, polegająca na kompleksowym przygotowaniu i przekazaniu do archiwum zakładowego MZ materiałów archiwalnych (kat. A) i dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) oraz wydzieleniu w procesie archiwizacji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania minął i fizycznym jej zniszczeniu. Ministerstwo Zdrowia Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi Wiele 2020-10-27 2020-11-06 10:00 --
ADR.250.317.2020 (I) Archiwizacja materiałów archiwalnych kat. A Ministerstwo Zdrowia Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi Wiele 2020-10-22 2020-10-30 12:00 --
ADR.250.311.2020 Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na rzecz funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe tzw. SOR, dyspozytornie medyczne) wraz z uwzględnieniem zasad udzielenia pierwszej pomocy oraz zasad wzywania zespołów ratownictwa medycznego Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-16 2020-10-30 09:00 --
ADR.250.246.2020 Dostawa półki dyskowej z dwoma kontrolerami i dyskami Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-16 2020-10-27 09:00 --
ADR.250.310.2020 Kampania internetowa o charakterze społecznym na temat promocji zawodów pielęgniarki i położnej, w ramach prowadzonej na rzecz Ministerstwa Zdrowia kampanii informacyjnoedukacyjno- promocyjnej pn. „Stawiam na przyszłość” Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-16 2020-10-27 09:00 --
ADR.250.316.2020 Ściana LED Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-13 2020-11-02 10:00 --
ADR.250.243.2020(II) dostawa przełączników sieciowych (5 szt) Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-12 2020-10-28 09:00 --
ADR.250.272.2020 Utylizacja mienia ruchomego Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-12 2020-10-20 10:00 --
ADR.250.317.2020 Archiwizacja materiałów archiwalnych kat. A Ministerstwo Zdrowia Usługi społeczne Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-11 2020-10-20 12:00 2020-10-22
ADR.250.260.2020 (I) Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu (SKD) oraz świadczenie usługi utrzymania SKD w Ministerstwie Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-07 2020-10-15 09:00 2020-11-02
ADR.250.260.2020 Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu (SKD) oraz świadczenie usługi utrzymania SKD w Ministerstwie Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-09-23 2020-10-01 09:00 2020-10-20
ADR.250.263.2020 Zakup czasu reklamowego, dostosowanie do wymogów technicznych do emisji i emisja w kinach spotu reklamowego, promującego efekty Programu Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-18 2020-09-30 09:00 2020-10-22
ADR.250.243.2020 Dostawa serwera bazodanowego oraz przełączników sieciowych Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-09-11 2020-09-28 10:00 2020-11-09
ADR.250.265.2020 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę łącznie 720 szt. licencji oprogramowania Microsoft 365 E3 lub oprogramowania równoważnego (Oprogramowanie).. Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-09-04 2020-09-29 10:00 --
ADR.250.259.2020 Opracowanie, przygotowanie i publikacja tekstów (artykułów) prasowych w języku polskim w czasopismach w ramach kampanii społecznej „Planuję długie życie” Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-31 2020-09-11 11:00 2020-10-22
ADR.250.234.2020 Opracowanie analiz zawierających propozycje zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych służących przygotowaniu i przedłożeniu gotowych rozwiązań mających na celu poprawę jakości i dostępności opieki onkologicznej w ramach projektu pn.„Wsparcie procesu poprawy jakości w leczeniu onkologicznym oraz zmiana organizacji systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii” Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-31 2020-09-11 13:00 2020-10-22
ADR.250.245.2020 Opracowanie i publikacja tekstów (artykułów) prasowych w języku polskim w gazetach lokalnych w ramach kampanii społecznej „Planuję długie życie” Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-31 2020-09-29 12:00 2020-10-22
ADR.250.269.2020 Dostawa mebli biurowych Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-28 2020-09-08 10:00 --
ADR.250.217.2020 Szkolenie z metodyk zarządzania projektami, szkolenie z zakresu optymalizacji procesów, szkolenie z zakresu zarządzania zespołem projektowym oraz follow up. Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-28 2020-09-09 09:00 2020-10-22
ADR.250.230.2020 opracowanie kompleksowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz z instalacjami i urządzeniami przeciwpożarowymi oraz wykonanie kompleksowej inwentaryzacji konserwatorskiej budynku przy ul. Miodowej 15 wraz z zagospodarowaniem terenu. Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-26 2020-09-10 09:00 2020-10-29
ADR.250.250.2020 Realizacja prac konserwacyjno-malarskich oraz posadzkarskich w salach konferencyjnych oraz pomieszczeniach biurowych Ministerstwa Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-21 2020-09-02 10:00 2020-10-22
ADR.250.252.2020 Świadczenie usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-07 2020-08-18 10:00 2020-10-22
ADR.250 209.2020 Produkcja i dystrybucja gry planszowej Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-26 2020-07-09 10:00 2020-10-22
ADR.250.223.2020 Dostawa i montaż elektronicznych depozytorów kluczy Ministerstwo Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-24 2020-07-07 10:00 2020-10-22

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa